КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011р. № 329