top of page

Матеріально-технічне забезпечення:

Витяг із Статуту ліцею:

8.Матеріально-технічна база

8.1 Матеріально технічна база Ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно закріплене за Ліцеєм, не може бути вилученим, якщо  інше не передбачено законодавством.

8.3. Ліцей має право придбати, орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Ліцею проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для забезпечення освітнього процесу база Ліцею складається із навчальних кабінетів, дошкільних груп, майстерень (обслуговуючої праці), а також спортивної, актової зали, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, кімнати психологічного розвантаження тощо.

bottom of page